AktualityInformácie

Vítajte na stránke spoločnosti AG-EXPERT, s.r.o.Spoločnosť AG-EXPERT, s.r.o, okrem správy bytových domov, sa venuje niekoľko desaťročí obnove budov. V rámci tejto činnosti vykonáva:

- projektovanie pozemných stavieb
- projekty obnovy bytových domov
- statické posudky
- príprava potrebnej dokumentácie k žiadosti o úver zo ŠFRB
- príprava dokumentácie pre podanie žiadosti o dotáciu na odstránenie systémových porúchÚradné hodiny
Sídlo:
AG-EXPERT s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava

Pondelok: 14:00 - 18:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00


Pobočka:
AG-EXPERT s.r.o.
Bystrická 4
902 01 Pezinok

Pondelok: 08:00 - 12:00
Streda: 13:00 - 17:00