O nás


Sídlo firmy, Bratislava

Pobočka, Pezinok

Spoločnosť AG-EXPERT, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra okr. súdu Bratislava I pod. č. 15810/B dňa 22.10.1997.

Spoločnosť má v súlade s obchodným registrom nasledovný predmet podnikania:

  1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  2. Projektovanie stavieb - pozemné stavby
  3. Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  4. Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  5. Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  6. Vydavateľská činnosť
  7. Školiaca činnosť

Z uvedených činností sa spoločnosť najviac venuje správe a údržbe bytového a nebytového fondu, ďalej projektovaniu pozemných stavieb a statickým výpočtom.

Správu bytových domov zabezpečujeme po celom území Bratislavy, vo Svätom Jure a v Pezinku, projekčnú činnosť v rámci Slovenska.

Konatelia spoločnosti: Ing. Alexander Gubric,CSc., Ing. Marek Gubric.