• SPRÁVA BUDOV

  Správa budov, projektovanie, rekonštrukcie, expertízy a statické výpočty v oblasti pozemných stavieb

  VIAC
SPRÁVA BUDOV


Spoločnosť AG-EXPERT, s.r.o. zabezpečuje výkon správy pre vlastníkov budov a spoločenstvá vlastníkov bytov. V rámci neho zaobstaráva údržbu, opravy vnútorných a vonkajších spoločných priestorov, ako aj nevyhnutné právne, ekonomické a administratívne práce. Doteraz sme riešili 104 projektov obnovy domov so zateplením a pripravili podklady pre dotácie na odstránenie systémových porúch.

 • FINANCOVANIE

 • PROJEKTOVANIE

 • OPRAVA BUDOV

 • OBNOVA BUDOV

 • PORADENSTVO

 • INÉ

SPRAVUJEME VIAC AKO 90 BYTOVÝCH DOMOV

O NÁSAG-EXPERT, s.r.o. Odborníci na problematiku bývania, ktorí sa už niekoľko rokov zaoberajú i problematikou správy a prevádzkovania budov. V roku 1996 začali s praktickou realizáciou výkonu správy budov. Vo svojej práci využívajú nadobudnuté teoretické vedomosti a niekoľkoročné praktické skúsenosti z práce s vlastníkmi bytov a spoločenstvami vlastníkov (SVB).


 • NOVÉ METÓDY VÝKONU SPRÁVY, OVERENÉ V TRHOVÝCH EKONOMIKÁCH
 • PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z PROJEKČNEJ A REALIZAČNEJ ČINNOSTI (STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE, STATICKÉ VÝPOČTY, REKONŠTRUKCIE, DIAGNOSTIKA STAVIEB)
 • SPOLUAUTORSTVO PRI TVORBE NIEKOĽKÝCH VZDELÁVACÍCH BROŽÚR, LETÁKOV O SPRÁVE A PREVÁDZKE BUDOV A Z OBLASTI OBNOVY BYTOVÉHO FONDU
 • PREDNÁŠKY PRE SVB O OBNOVE A FINANCOVANÍ NIE LEN NA SLOVENSKU, ALE I V ZAHRANIČÍ
VIAC

UKÁŽKY DOMOV, KTORÉ PREŠLI VÝZNAMNOU OBNOVOU
blog1 blog1
BUDOVATEĽSKÁ UL. V BRATISLAVE

Pohľad na tehlový bytový dom na Budovateľskej ul. v Bratislave pred obnovou a po obnove.

blog1 blog1
TEHELNÁ UL. V BRATISLAVE

Fotografie stavu tehlového domu na Tehelnej ul. v Bratislave pred obnovou a po obnove.

blog1 blog1
TRNAVSKÁ UL. V BRATISLAVE

Fotografie a detailné zábery bytového domu na Trnavskej ul. pred obnovou a zábery po obnove.

500 - Vyskytla sa interná chyba

500

Vyskytla sa interná chyba


Späť na domovskú stránku